.. หลวงพ่อในโบสถ์ร่วมใจ ช่างลายปูนปั้น ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า ราชาข้าวซ้อมมือ เลื่องลือเจียรไนพลอยนิล รักษ์ถิ่นทุ่งสมอ . .
   
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์
บุคลากร
กลุ่มอาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ผลิต OTOP
จดหมายเหตุตำบล
 
     
   
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตำบล
ติดตามผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุน สปสช.
 
   
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานงบประมาณ
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
ตรวจเงินแผ่นดิน
โยธาไทย
สำนักงาน ก.พ.
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
 
     


visitors estimator
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.ทุ่งสมอ
ชาย
หญิง


รวมภาพกิจกรรม ตำบลทุ่งสมอ

 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชหาลที่ 10

อบต.ทุ่งสมอ โดยมีนายณัฐพล แผนกุล นายก อบต.ทุ่งสมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาน ร่วมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ตำบลทุ่งสมอ

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 อบต.ทุ่งสมอ จัดกินกรรมทำบุญตักบารตข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมถวายภัตตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลทุ่งสมอ

ชมภาพกิจกรรม

เปิดศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสมอ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อบต.ทุ่งสมอ โดยมีนายณัฐพล แผนกุล นายก อบต.พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสมอ เปิดศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสมอ ภายใต้แนวความคิด เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน

ชมภาพกิจกรรม

ซ้อมแผนป้องกันภัยในชุมชนและสถานประกอบการ

อบต.ทุ่งสมอ โดยมีนายณัฐพล แผนกุล นายก อบต.ทุ่งสมอ ประธานเปิดโครงการแผนป้องกันอัคคภัยในชุมชนและสถานประกอบการ โดยมีวิทยากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี มาให้ความรู้และซ้อมแผนการดับเพลิง ณ บริษัท สยามบานาน่า จำกัด

ชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเีรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งสมอ รุ่นที่ 2

อบต.ทุ่งสมอ โดยนายณัฐพล แผนกุล พร้อมด้วย ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งสมอ จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งสมอ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เข้ามอบวุฒิบัติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลทุ่งสมอ

ชมภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ลว. 4/12/2561

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งสมอ หมู่ที่ 2 ลว.30/11/2561

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.ทุ่งสมอ ลว.11/06/2561

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ลว.3/1/2561

ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว14/07/2560

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลว 14/07/2560

 

  ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 13/08/2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 13/08/2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ 13/08/2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ เครื่อง 9/08/2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 9/09/2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าและจัดสถานที่ จำนวน ๓ รายการ 9//8/2562
 
  ดูทั้งหมด

   
 
 
     

นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ
ปลัด อบต.ทุ่งสมอ

 

   
 
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
รพ.สต.ทุ่งสมอ
ศูนย์ กศน.ทุ่งสมอ
ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการชุมชน